English  

AS "Latvijas Finieris" 2009. gada beigās ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-09-0202 ar Valsts aģentūru Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/09/07/011 „Dalība starptautiskajā metālapstrādes apakšuzņēmēju izstādē "ELMIA SUBCONTRACTING" Jonkoping, Sweden” realizāciju.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds apakš aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros. Projekta realizācijas gaitā tiks meklētas iespējas piesaistīt jaunus ārvalstu pakalpojumu un produktu pircējus liekot uzsvaru uz Skandināvijas tirgus dalībniekiem. Projekta rezultātā uzņēmums plāno sasniegt sekojošu mērķus:

  • Palielināt ražošanas noslogojumu atbilstoši tā faktiskajai kapacitātei un potenciālam;
  • Pastiprināti izmantot projektēšanas inženiertehniskā personāla potenciālu un iespējas;
  • Būtiski palielināt apgrozījuma daļu, kuru veidos dalība augstākas pievienotās vērtības tirgos

Projekta īstenošanas gaita:

15.11.2010

Laika posmā no 2010. gada 9. - 12. novembrim tika realizēta projekta noslēdzošā kārta ar dalību kārtējā starptautiskajā metālapstrādes apakšuzņēmēju izstādē „ELMIA SUBCONTRACTING 2010”, kura tradicionāli norisinājās Zviedrijas pilsētā Jonkopingā. Izstādes apmeklētāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir krietni audzis, un izrādītā interese par piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem ir liela.

1.10.2010

2009. gada novembra mēnesī tika realizēta projekta pirmā kārta ņemot aktīvu dalību starptautiskajā metālapstrādes apakšuzņēmēju izstādē „ELMIA SUBCONTRACTING 2009”. Izstādes laikā uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja izstādes dalībniekus un tās apmeklētājus ar uzņēmuma sniegto pakalpojumu un piedāvāto produktu klāstu īpaši liekot uzsvaru uz Skandināvijas tirgus dalībniekiem.
Kopumā tika vestas sarunas un izskatītas sadarbības iespējas ar 24 izstādes dalībniekiem. Tā rezultātā ir pamats cerībām ka nākamā saimnieciskā gada laikā 3-4 interesenti no Skandināvijas varētu kļūt par Iekārtu Rūpnīcas sniegto pakalpojumu pircējiem.

Pašlaik notiek aktīva gatavošanās projekta 2.kārtas realizācijai par dalību starptautiskajā metālapstrādes apakšuzņēmēju izstādē „ELMIA SUBCONTRACTING 2010”, kura notiks no 2010.gada 9.-12.novembrim Jonkoping, Sweden.

  Print
Contacts

"Latvijas Finieris" AS Iekārtu Rūpnīca
Lignuma iela 2,
Latvia, Rīga, LV-1016
Phone: + 371 6 706 7045
Fax: + 371 6 706 7170
E-mail: ir@finieris.lv